Ongevallenverzekering (wettelijk verplichte polis)

Ieder lid dat zijn/haar lidgeld betaald heeft, is verzekerd voor volgende risico’s:

  • de burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste kan gelegd worden van de personen, de bedrijvigheid en de uitrusting van de turnkring.
  • persoonlijke ongevallen, overkomen aan de leiders en de leden van de turnkring tijdens alle activiteiten die door de club georganiseerd worden en op de weg van en naar deze activiteiten.

Belangrijk : de risico’s zijn gedekt binnen de perken van de verzekerde bedragen en aan de algemene en bijzondere voorwaarden van de huidige polis. De verzekering heeft maar uitwerking vanaf het ogenblik dat het KSMG-lidgeld effectief betaald werd.

Opgelet: eventueel loonverlies voor loon- en weddetrekkenden wordt door de verzekering niet vergoed.

Een kopie van de volledige polisvoorwaarden kan U steeds opvragen op het secretariaat.

Wat moet je doen bij een ongeval?

Ieder ongeval moet onmiddellijk gemeld worden aan de secretaris van de kring : Brigitte Michiels, Brusselbaan 522 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Tel : 02/522.28.65 (overdag). De groepsverantwoordelijke zal je een formulier overhandigen dat deels door de dokter, deels door jezelf dient ingevuld te worden. Dit formulier dien je zo vlug mogelijk aan het secretariaat op bovenstaand adres door te geven, waarna de verdere afhandeling door de verzekering volgt.