Met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke integriteit kan je bij haar terecht. Zij luistert naar je, verleent hulp of verwijst door, oordeelt niet, maar formuleert advies en treft preventieve maatregelen.

Email: elkevanwilderode@gmail.com

Tel: +32 476 77 41 15